وزیر می رود تا نیگان را بیدار کند و می بیند که پیرمردی بر روی تخت خوابیده وزیر جلو میرود و سربازها را صدا می زند تا پیرمرد را بیرون اندازند سرباز ها پیر مرد را بلند میکنند و آن را بیرون می اندازن و هرچقدر پیرمرد میگوید که من نیگان هستم به حرف او گوش نمی دهند و آن را از قصر بیرون می اندازن ،وزیر که هنوز داخل اتاق پادشاه بود میبیند که نیگان بر روی زمین افتاده است،وزیر نزدیک می شود و میبیند که او مرده است آن وقت سرباز ها را دوباره صدا می زند و می گوید

: بروید و همه کسانی که داخل قصر هستند بگوید که بیایند تا پادشاه را به خاک بسپاریم،بروید.

سرباز ها همۀ قصر را خبر کردن، همه به اتاق پادشاه میروند و او را در قبرستان سلطنتی به خاک سپردند و در موقع تشیع جنازه نامه بر از پشت دیوارها خبر می آورد و به وزیر نامه را می دهد وزیر نامه را می خواند و وحشت زده می شود و در گوش ایزابل می گوید

:پادشاه ایزیکل می خواهد به ما حمله کند واین کشور به یک پادشاه نیاز دارد و پادشاه بعدی تو هستی ایزابل.

ایزابل می گوید

:من این وضیفه را انجام می دهم.

وزیر بلند می گوید

:همین الان همه به اتاقه پادشاه بیاید.

همه به اتاق پادشاه آمدند و وزیر ایزابل را به تخت پادشاهی می نشاند و می گوید

:از این به بعد پادشاه ما ایزابل است.

و تاج را بر سر ایزابل می گزارد،آن وقت همه به کارهای خود پرداختند ،ایزابل سرباز ها را آماده میکند تا با ایزیکل و افرادش جنگ کنند.در همان حال نیگان که فهمیده بود که ایزیکل پشت دیوار هاست نقشه ای می کشد تا دوباره پادشاه شود و از قدرت خود استفاده می کند و یک سائقه ای سیاه درست کرده و دیوار جلوی ایزیکل را میشکند و می گزارد از دیوار رد شوند،تا اینکه ایزیکل به قصر می رسد و می بیند که سرباز های ایزابل جلوی قصر ایستاده اند ایزابل به نامه بر می گوید

:برو و ببین چند نفر هستند.

نامه بر میرود و سریع باز می گرد و ایزابل می گوید

:بگو ببینم چند نفراند.

نامه بر میگوید

:ده هزار نفر هستند.

ایزابل به قصر میرود و ایزیکل می گوید

:ای نامه بر بگو ببینم آن ها چند نفر هستند. نامبر می گوید :قربان چهار هزار نفر هستند. ایزیکل خندید و گفت :ایزابل از ترسش به داخل قصر رفت. ناگهان ایزابل را روی دیوار های قصر دید.ایزابل که روی دیوار های قصر بود به سرباز هایش می گوید


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

کلاس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی هندسه‌ی بودن تکنولوژی Joe Kim ماهنامه دانش آموزی تلاش نور و نما Jason